• Español

despatxEl nostre treball està orientat a fomentar el pensament, l’autonomia i la recuperació de les capacitats que han quedat bloquejades per un problema psicològic o emocional.

És un treball d’acompanyament a la persona, de qüestionar i obrir noves vies de pensament per tal de comprendre i afrontar de forma més satisfactòria aquelles situacions que causen malestar i afavorir una millora en les relacions envers un mateix i els altres.

Tot aquest procés terapèutic s’inicia amb unes visites diagnòstiques per tal de conèixer a la persona, la seva història i el conflicte que la porta a consultar. Un cop finalitzada aquesta valoració oferim el tractament més adient.

Els tractaments poden ser individuals, de parella, familiars o grupals i d’ una durada breu, mitja o llarga, depenent de les necessitats.

NENSJOVES I ADOLESCENTSADULTS nens
NENS

JOVES I ADOLESCENTS

ADULTS

nens
puzzle