• Español

AVENÇ PSICOLOGIA som un equip de psicòlegs i psicoterapeutes d’orientació dinàmica, compromesos amb la comprensió i el tractament del malestar psicològic, sigui quin sigui el seu origen o manifestació.

Facilitem un espai on pensar i afrontar aquelles situacions que ens fan patir, per tal de trobar noves vies per a resoldre-les.

Comptem amb àmplia formació i experiència professional en l’àmbit públic i privat.

Avenç Psicologia
Oferim:

   • Consultes diagnòstiques i assessorament
   • Psicoteràpia individual a nens, adolescents, joves i adults
   • Reeducacions per a nens i joves
   • Psicoteràpia de parella
   • Psicoteràpia de família
   • Atenció domiciliaria
   • Supervisions a d’altres professionals

Tractem:

   • Depressió, desànim, baixa autoestima
   • Ansietat, estrés, pors
   • Dificultats de relació: pares-fills, parella, món laboral….
   • Dificultats en l’adquisició o manteniment d’hàbits
   • Problemes d’aprenentatge
   • Mobbing escolar o laboral
   • Trastorns de l’alimentació, la son, la sexualitat…
   • Problemes d’adaptació en situacions de crisi i pèrdues
   • Addiccions: a substàncies, Internet, jocs…
   • Sensació d’aïllament, pensaments estranys
   • Desig de creixement personal

AVENÇ PSICOLOGIA

C/ Numància 73, 2n, E

Tel. 772 454 896

e-mail: avencpsicologia@gmail.com

Estem ubicats a la zona de Sants – les Corts, llindant amb l’Eixample esquerra i Sarrià.

Atenem en Català, Castellà i Italià

 

puzzle